БОДУ СОД извършва инкасови услуги на територията на цялата страна

фев. 22, 2022Новини

БОДУ СОД извършва инкасови услуги на територията на цялата страна като непрекъснато се стреми да развива и разширява своята мрежа и маршрути.

Автопаркът от инкасови автомобили е изцяло нов – средната възраст е 3 години.

Към момента компанията разполага с 85 специализирани инкасови автомобили, които са с 3 отделения, бронирани съгласно стандарт EN 1063/BR4+.

През новата 2022 година очакваме нови, още по-съвременни автомобили, специално оборудвани за инкасо услугите.

Управлението на екипите се извършва от „Централен диспечерски център“ чрез различни системи за сигурност и то в реално време.

Управлението и проследяването на пратките се извършва посредством специализиран софтуер, специално разработен за БОДУ СОД, който позволява на клиента да наблюдава статуса на своите пратки в реално време. Пратките се приемат и предават от инкасовите екипи с помощта на мобилни компютри PDA и за всяко приемане и предаване на пратка освен запис на информацията в системата, се разпечатва на хартия посредством мобилен принтер, протокол удостоверяващ извършеното приемане/предаване за клиента.

За новостите в инкасо услугите – следете нашите постове! Сигурна защита за Вашите пари от БОДУ СОД

Галерия