Лична охрана

Професионална физическа обектова охрана

Физическата охрана е преобладаваща част от услугите за търговска сигурност , които се представят от БОДУ СОД.

Предлагаме физическа охрана в следните направления:

security

Невъоръжена или въоръжена обектова охрана

groups

package

Охрана на ценни пратки и товари (ИНКАСО)

sports_soccer

Охрана на спортни и културно-масови прояви

local_police

Ескорт

directions_railway

Охрана на обекти на железопътния транспорт

Изградената репутация на компанията за качествено изпълнение на услугите в сферата на физическата охрана се основава от една страна на високото ниво на провежданото обучение, а от друга на постоянният процес на наблюдение, проверка и оценка на персонала.

Сътрудниците по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства. Услугата се осигурява в съответствие с основните приципи за сигурност, правила и процедури, резултат от многогодишния опит.
Поддържането квалификацията на служителите се осъществява чрез методики,програми и анализи.

Завишената професионална подготовка и младият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, отличните условия на труд и системното обучение.

На охраняваните обекти от БОДУ СОД са инсталирани паник бутон системи и разполагат с радиостанции за връзка с оперативния дежурен център.

Денонощните дежурни автомобили, изпълняващи автопатрулна реакция, допълнително подпомагат охраняваните обекти чрез физическа охрана с цел превантивен контрол.

Според сключените договорени отношения сътрудниците по охрана са въоръжени с късо или дълго бойно огнестрелно оръжие или невъоръжени.

Фирмата притежава сертификати по качество и контрол на управлението ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007  официално признание за вложените от фирмата труд и усилия за повишаване качеството на охранителната дейност и сигурността на лица и обекти.

 Разчитайте на нас денонощно!

 При установена необходимост от консултация от специалист, БОДУ СОД гарантира обратна връзка.

Защо БОДУ СОД за ВИП охрана

Вече 24+ години надеждна охрана за дома и бизнеса

radar

Пълно покритие на вашия дом и обект

security

Екип от професионални охранители и техници

location_on

Множество локации за връзка в цялата страна

detector_alarm

Последно поколение техника за Вашия обект

Над 30 000 охранявани обекта в цялата страна

Намерете най-близкия офис до Вас

Свържете се с нас още сега по телефон