Охрана на концерти

Сигурност, когато всички се забавляват

Осигуряваме охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия

БОДУ СОД осигурява охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия – спортни, концертни, изложбени, фестивали и митинги, като сътрудниците ни по охрана са добре подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления.

При провеждане на масови мероприятия в столицата и в цялата страна осъществяваме профилактика с оглед недопускане на хулигански и екстремистки прояви преди, по време и след провеждане на масово-спортни, политически и културно-развлекателни мероприятия.

БОДУ СОД осигурява допълнителен брой сътрудници по охрана и автопатрули, за да подсигури спокойствието и сигурността на гражданите, присъстващи на мероприятието.

Приоритетните ни задачи са осъществяване на необходимата координация и взаимодействие с гражданите /както и с други овластени за това/ с оглед ефективната превенция и навременно реагиране на престъпни посегателства и нарушения на реда.

За опазване на реда е създадена организация, в която са включени необходимия брой сътрудници по охрана и целият ръководен състав по райони с цел недопускане на нарушения.

По-сериозни действия се предвиждат закономерно в местата, където се очаква повишено струпване на хора.

При събития от такъв мащаб призоваваме гражданите, зачитайки техните права и тяхното достойнство,  да се придържат към установения ред, за сигурно и безпроблемно протичане на мероприятието.

Защо БОДУ СОД за Охрана на концерти

Вече 24+ години надеждна охрана за дома и бизнеса

radar

Пълно покритие на вашия дом и обект

security

Екип от професионални охранители и техници

location_on

Множество локации за връзка в цялата страна

detector_alarm

Последно поколение техника за Вашия обект

Над 30 000 охранявани обекта в цялата страна

Намерете най-близкия офис до Вас

Свържете се с нас още сега по телефон