Физическа охрана

Професионална физическа обектова охрана

Физическата охрана е преобладаваща част от услугите за търговска сигурност, които се предоставят от БОДУ СОД .

Тя е с дългогодишна традиция във фирмата, с 20 г. опит и професионализъм, надградена и допълнена с най-съвременни техники и оборудване. Отговаря напълно на изискванията на Закона за частната охранителна дейност и се извършва в съответствие с чл. 5, т. 2 – „Охрана на имуществото на физически и юридически лица“.

Физическата охрана се предлага в следните направления

Изградената репутация на компанията за качествено изпълнение на услугите в сферата на физическата охрана се базира на правилен подбор, високо ниво на обучение, постоянен контрол и оценка на персонала.

Служителите по охрана разполагат с утвърдено от компетентните органи на МВР униформено облекло с отличителни знаци. Съоръжени са с необходими защитни и помощни средства.

Услугата се осигурява в съответствие с основните приципи за сигурност, правила и процедури, резултат от многогодишния опит, придобит на територият на цялата страна.

Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез методики, програми и анализи.

Завишената професионална подготовка и младият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, отличните условия на труд и системното обучение.

На охраняваните обекти от БОДУ СОД чрез сътрудници по охрана са инсталирани паник бутон системи и разполагат с радиостанции за връзка с оперативния дежурен център.

Денонощните дежурни автомобили, изпълняващи автопатрулна реакция, допълнително подпомагат охраняваните обекти чрез физическа охрана с цел превантивен контрол.

Според сключените договорени отношения,  сътрудниците по охрана са въоръжени с късо или дълго бойно огнестрелно оръжие или невъоръжени.

Фирмата притежава сертификати по качество и контрол на управлението ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007  официално признание за вложените от фирмата труд и усилия за повишаване качеството на охранителната дейност и сигурността на лица и обекти. 

Разчитайте на нас денонощно!

При установена необходимост от консултация на специалист, БОДУ СОД гарантира обратна връзка.

Защо БОДУ СОД за Физическа охрана

Вече 24+ години надеждна охрана за дома и бизнеса

radar

Пълно покритие на вашия дом и обект

security

Екип от професионални охранители и техници

location_on

Множество локации за връзка в цялата страна

detector_alarm

Последно поколение техника за Вашия обект

Над 30 000 охранявани обекта в цялата страна

Намерете най-близкия офис до Вас

Свържете се с нас още сега по телефон