07001 55 55

Осигуряваме охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия

Условия за ползване Намерете ни All Rights Reserved Created by The Mags Абонамент бюлетин: 91 167 Полезна информация "БОДУ СОД" осигурява охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия - спортни, концертни, изложбени, фестивали и митинги, като сътрудниците ни по охрана са добре подготвени за противодействие на масови правонарушения и престъпления. При провеждане на масови мероприятия от локален /и не само/ характер в столицата осъществяваме профилактика с оглед недопускане на хулигански и екстремистки прояви преди, по време и след провеждане на масово-спортни, политически и културно-развлекателни мероприятия. "БОДУ СОД" осигурява допълнителен брой сътрудници по охрана и автопатрули за да подсигури спокойствието и сигурността на гражданите присъстващи на мероприятието. Приоритетните ни задачи са осъществяване на необходимата координация и взаимодействие с гражданите /както и с други овластени за това/ с оглед ефективната превенция и навременно реагиране на престъпни посегателства и нарушения на реда. За опазване на реда е създадена организация, в която са включени над 350 сътрудници по охрана и целия ръководен състав по райони с цел недопускане на нарушения. По сериозни действия се предвиждат закономерно в местата, където се очаква повишено струпване на хора. При събития от такъв мащаб призоваваме гражданите, зачитайки техните права и тяхното достойнство, да се придържат към установения ред, за сигурно и безпроблемно протичане на мероприятието.

Защо да изберете боду сод

  • Екип от
    професионалисти
  • Последно поколение
    техника
  • Множество локации
  • Пълно покритие

Полезна информация

Фиксирано време за охрана се определя по избор на Възложителя: - дневна охрана от 08.00 ч. до 20.00 ч.; - нощна охрана от 20.00 ч. до 08.00 ч.
Събота, неделя и официални празници фиксирано време за охрана е 24 часа.
Фирмата осъществява по желание на клиента само наблюдение (мониторинг) на обекти изградени със системи за сигурност без реагиране (т. г). Възложителят (отговорник за обекта) се уведомява за всяко едно получено алармено събитие (сигнал).