07001 55 55

Защо безжична СОТ система ?

С бързото развитие на съвременните технологии, в последните години безжичните СОТ системи все повече изпъкват на световния пазар. Те не отстъпват по качество и възможности на традиционните жични СОТ системи, като същевременно предлагат естетически издържани решения за Вашия дом или бизнес.

Безжичната СОТ система е изключително подходящ избор при вече завършени ремонтни дейности при, които няма възможност за полагане на нови кабелни трасета. При необходимост позволява лесно разширяване и надграждане на съществуващата система с нови датчици или устройства.

Едно от основните предимства е липсата на физически връзки между отделните компоненти. Това позволява изграждането на системата да бъде осъществено без да е необходимо да се прекарват кабели или да се правят каквито й да е други промени в интериора на помещението.

Избирайки безжична СОТ система, получавате сигурноста и защитата на жичната система като времето  за извършването на монтажа е заначително по-малко, а разходите сведени до минимум.

Друго преимущество на безжичната СОТ система  е  улеснената поддръжка  като цяло, в следствие на бързото локализиране на възникналите технически проблеми.

Отсъствието на кабели от своя страна, елиминира възможността за възникване на технически неизправности в резултат на поява на лоши връзки между отделните модули, което е една от основните причини водещи до чести фалшиви аларми.  По този начин се засилва надежноста и Вашето доверие в системата.

За първи път потребителя има възможност за Мониторинг и Контрол над Алармената Сот Система отдалечено през Мобилното Приложение Виж повече....

 

Защо да изберете боду сод

  • Екип от
    професионалисти
  • Последно поколение
    техника
  • Множество локации
  • Пълно покритие