07001 55 55

Централизирана охрана на обекти и реагиране с въоръжени автопатрули

Всички автопатрули са снабдени с GPS устройства, което позволява в реално време да се следи за тяхното местоположение от дежурните оператори.

За обслужване на централизирана охрана на обектите в град София са наети над 300 сътрудника по охраната, които периодично се увеличават с нарастване броя на обектите. Възрастовата им граница не надвишава 40 години. Всички наши сътрудници носят нашата идентичност, а именно: облекло с модерен дизайн, отговарящ на необходимите нужди. Поддържане квалификацията на служителите се осъществява чрез: 

  • методики
  • програми
  • анализи

Дейността по охрана на обектите се осъществява чрез 24-часов оперативен дежурен център и 24-часова охрана на обекта.

Телефонната централа към центъра разполага с достатъчен брой входящи и изходящи линии. Всички разговори по входящите и изходящите линии и радиоканали за разговорна връзка се записват чрез автоматична компютърна система.

Оперативният център е оборудван също с голям брой устройства, осигуряващи качествен мониторинг.

Полезна информация

Фиксирано време за охрана се определя по избор на Възложителя: - дневна охрана от 08.00 ч. до 20.00 ч.; - нощна охрана от 20.00 ч. до 08.00 ч.
Събота, неделя и официални празници фиксирано време за охрана е 24 часа.
Фирмата осъществява по желание на клиента само наблюдение (мониторинг) на обекти изградени със системи за сигурност без реагиране (т. г). Възложителят (отговорник за обекта) се уведомява за всяко едно получено алармено събитие (сигнал).